DDOP 100

Bij DDOP (De Duurzame Oplossing) wordt naar het energiegebruik van gebruikers gekeken. Daar kan de gebruiker zelf aanpassingen in doen. Niet alleen met technische snufjes, juist ook de gedragscomponent wordt meegerekend.

Aan de hand van rekenmodellen wordt het energieverbruik inzichtelijk gemaakt.

De rekenmodellen kunnen ook gebruikt worden door overheden om gehele wijken door te rekenen waarbij de bewoner en zijn/haar wensen en gedrag centraal staat.
Alleen de knop (ook) omzetten helpt niet, inzicht in gebruik en duidelijk advies waar er bespaard kan worden op energie gebruik wel.