SeeFeel Toegankelijk winkelconcept 095

SeeFeel gaat een dienst aanbieden die (kleding)winkels helpt om toegankelijk te worden voor mensen met een beperking. Samen met de ondernemer wordt de door SeeFeel ontwikkelde Toegankelijkheidsscan uitgevoerd, hier wordt een score aan gehangen hoe toegankelijk de onderneming op dat moment is. Een onderdeel van deze scan is een simulatie om de ondernemer te laten zien hoe het is om met een beperking door de desbetreffende winkel te gaan. Op basis van de score van de scan wordt er een advies uitgebracht hoe de onderneming d.m.v laagdrempelige oplossingen toegankelijker kan worden en wordt er een werknemerstraining gegeven.
Een toegankelijkere samenleving is een mooiere samenleving!