Klimaat positieve bodemverbetering 081

Biochar is naast een CO2 verwijdering, ook een bodemverbeteraar. Daarom willen wij met Dutch Carboneers zoveel mogelijk ontwikkelen om zodoende aan zowel klimaat mitigatie als klimaatadaptatie te werken. Aan de ene kant zoeken we zoveel mogelijke reststromen die geschikt zijn om om te zetten naar biochar (de CO2 opslag). Aan de andere kant helpen we vervolgens om voor de biochar applicaties te vinden in de agricultuur. Biochar houdt water, nutriŽnten en micro-organismen vast om zodoende weer een rijkere en klimaat adaptieve bodem te krijgen.

Koolstof is niet slecht, we hebben simpelweg teveel koolstof op de verkeerde plek.