Kracht van het water 074

1.
Gebruik op duurzame wijze de kracht van het water tussen Den Helder en Texel alsmede de snelle stroming tussen de Waddeneilanden door een generator om strook op te wekken.
2.
Overweeg strekdammen langs de Noordzeekust. Door aanwas van zand wordt de kustverdediging verbetert en zeespiegelstijging beter het hoofd te bieden.
Bijna gratis stroom.