Circulaire woningen 069

Wijk van zelfgebouwde, duurzame circulaire woningen bouwen. Groot deel van het gebouw is restafval (bandenmuur, oude flesjes).
Gebouw bevat weinig (schaarse, CO2 intensieve) materialen, maar het bouwproces is wel intensiever. Het bouwproces is wel dermate simpel dat dit ook met vrijwilligers te realiseren is - perfect geschikt om de woningnood in Nederland en de stijgende woonlasten het hoofd te bieden.
Duurzame circulaire woningen