GOED. Groen Opwekken En Delen 062

Wij ontwikkelen GOEDe projecten: duurzame opwek en de opbrengsten ervan gaan 100% naar zaken die we samen belangrijk vinden: tegengaan van energiearmoede, verduurzaming van sport- of culturele accommodaties of het bij elkaar brengen van mensen.
De energietransitie moet eerlijker, socialer en sneller!