Struikroven 053

Elk jaar gaan er honderden voetbalvelden aan bestaande planten en struiken verloren, omdat het moet wijken voor sloop of renovatie van woonwijken. Wij redden het groen uit voor-en achtertuinen en geven het in de omgeving een nieuwe bestemming. Dit doen we samen met bewoners uit de buurt in opdracht van woningcorporaties, projectontwikkelaars of gemeenten. Het groen krijgt een tweede leven in tuinen van omwonenden, op plekken in de openbare ruimte of in een Roverstuin. Hiermee sluiten we de cirkel van de circulaire bouweconomie, vergroenen we buurten, maken duurzaamheid voor iedereen bereikbaar en zijn regeneratief: hoger welzijn voor mens & planeet
Implementeer Struikroven in de Omgevingswet, zodat het verboden wordt om bestaand groen te vernietigen bij sloop-, renovatie en-of herinrichting, en het daarmee op een sociale en circulaire manier weer gebruikt wordt ten behoeve van bewoners, wijken & natuur en alle duurzaamheidsopgaven die daarmee gepaard gaan.