Hergebruik Regenwater 051

Opgevangen regenwater is uitermate geschikt om er ons toilet mee door te spoelen in plaats van hiervoor ons kostbare drinkwater te gebruiken. Als iedere nieuw te bouwen woning onder het huis voorzien zou worden van een opslagtank waarin het regenwater opgeslagen wordt dan kan hiermee en het toilet worden doorgespoeld en zomers de tuin mee worden besproeid. Over de kennis en kunde beschikken wij.
Minder druk op het riool doordatgrote hoeveelheid regenwater in de ondergrondse opslagtanks stroomt. Microsoft kondigt aan om zijn Datacenter in Middenmeer met regenwater te gaan koelen. Nauwelijks zout en volgens ECW Energy geen schoner water.
Hergebruik Regenwater