Energiedamwand 041

In de komende decennia worden veel van de kadeconstructies in ons waterrijke land vervangen. Alleen in Amsterdam gaat het om ca. 200k! Een zeer groot deel van deze kadeconstructies zal vervangen worden met behulp van stalen damwanden. Met de Energiedamwand krijgen deze kadeconstructies een extra duurzame functie als bron van warmte en koeling voor de gebouwde omgeving. Door de damwanden uit te voeren als Energiedamwand wordt een grote plaatwisselaar gecreŽerd voor de onttrekking van energie aan oppervlaktewater en de ondergrond. De Energiedamwand kan daarbij een-op-een ingepast kan worden in het ontwerp van de kade zonder grote civieltechnische aanpassingen.
Nederland heeft genoeg oppervlaktewater om middels aqauthermie te voorzien in ca. 50% van onze warmtebehoefte, gebruik die bron maar wees er ook zuinig op!