Vermelden met pictogram op verpakking in welke container je het moet gooien. afva 009

Ivm de twijfel die veel mensen hebben die afval goed gescheiden willen weggooien, zou ik graag op alle verpakkingen een pictogram zien dat duidelijk maakt in welke afvalcontainer die verpakking moet. Dan worden de vrachten niet meer afgekeurd.
Graag pictogram op verpakkingsmateriaal.