Opvangen of verplaatsen stijgende zeewater 005

Bij het tegengaan van wereldwijde zeespiegelstijging, wordt alleen gekeken naar het beperken van de CO2-uitstoot om zo de temperatuursverhoging zo min mogelijk te laten stijgen. Maar als je out-of-the-box denkt, dan denk ik ook nog aan het verplaatsen van water gedurende de zeespiegelstijging:
- het stijgende deel van het zeewater opslaan op land of water, bv in vele megatorens van bv 200m hoog en enkele kilometers breed.
- het stijgende deel van het zeewater verplaatsen naar de ruimte.
- een gigantische lekbak om de poolkappen maken.
Dit zijn stuk voor stuk ondenkbare ideeen, maar als je de OceanCleanup zietÖ
Think greater, think out-of-box, together and split the costs