Togethy deelplatform 424

Togethy is een deelplatform voor gebruiksgoederen (spullen) waarbij je niet leent maar gezamenlijk betaalt voor het gebruik. Zodra je klaar bent met het gebruik geef je het betreffende product eenvoudig door aan de volgende. Zo circuleren de spullen door de wijk, van gebruiker naar gebruiker. Togethy houdt bij waar de geregistreerde producten zijn en brengt zo vraag en aanbod bij elkaar, en bewaakt dat iedereen zorgvuldig met de spullen omgaan. Ook verzorgt het platform de betalingen: Iedere gebruiker betaalt zijn of haar aandeel in het product, en is op die manier voor een deel mede-eigenaar.
De aarde wordt uitgeput door de (massa)consumptie, help de wereld te verduurzamen door een verschuiving van een consumptie-economie naar een deeleconomie te stimuleren.