Duurzame WoningcoŲperatie 335

De Duurzame WoningcoŲperatie stelt particuliere woningeigenaren, met een smalle beurs en wonend in een voormalige corporatiewoning, in staat om mee te doen met een wijkgerichte verduurzamingsaanpak waarbij woningcorporaties als "startmotor" optreden. Door de structurele meerjarige samenwerking met de gemeente (als regisseur) en netbeheerder in een coŲperatieve organisatiestructuur te gieten, ontstaat gedeelde waardecreatie op weg naar een inclusieve energietransitie zonder energiearmoede.
De klimaatverandering raakt ons allemaal, zorg dat niemand achterblijft uit onvermogen.