Naar nog groenere scholen 327

Ik heb een consortium opgericht voor circulaire scholenbouw. Doelen:
1. ontwerp en uitvoering van circulaire modulaire school op biophilic grondslag
2. energieneutraal
3. groen buiten- En binnenklimaat dmv planten en installaties
Voor op te richten / of aan te sluiten bij onderwijskundige groep:
4. ontwerp curriculum op basis van de 17 SDG's.


Betrek onze jeugd niet op vrijblijvende wijze bij kennis van en doewerk met de SDG's, maar regel een structurele kennisopname en toepassingen van de SDG's