Oscar Circulair 279

Oscar Circulair is een dochteronderneming van advies- en projectmanagementbureau op het gebied van duurzaamheid Bureau 8080. Oscar Circulair richt de first mile van de bedrijfsafvalmarkt opnieuw in. Door afval- en grondstoffenketen te doorbreken, wordt de komende 5 jaar gezorgd voor het recyclen van maar liefst 10 miljoen kg grondstoffen. Het doel van Oscar Circulair is de restafvalstroom te reduceren, hoogwaardige grondstoffenstromen te bundelen voor hergebruik en de leefbaarheid van een gebied te vergroten door het beperken van (vervuilende) vervoersbewegingen.

Oscar Circulair is specialist in grondstoffen- en afvalregie voor (collectieven van) bedrijven in binnenstedelijke gebieden waar een grote diversiteit aan ondernemingen met vergelijkbare afvalstromen is gevestigd.