Aardpeer 276

Aardpeer heeft als doel om zoveel mogelijk boeren en voedselinitiatieven de kans te geven om de bodem op natuurlijke wijze te bewerken en de biodiversiteit te bevorderen. Om mensen onderdeel te laten worden van de zogeheten Ďbeweging van Aardperení is meer nodig dan aandacht voor de welbekende landbouwproblematiek. Daarom begint Aardpeer bij het vertellen over het belang van gezonde grond voor de gehele voedselketen ťn de komende generaties. Organisatie en (online) communicatie worden ingezet om zoveel mogelijk mensen in actie te laten komen. Want intensieve bewerking, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen eisen hun tol op onze gezamenlijke leefomgeving.

Aardpeer verbindt boeren en burgers en brengt bodem en biodiversiteit in balans.