Plennid 273

Plennid maakt organische grondstofketens sluitend door de toepassing van circulaire modellen. Ze hebben hiervoor als adviesbureau een unieke positie ingenomen in het ecosysteem van Ďgroeneí reststromení. Ze adviseren overheid, aannemers en verwerkers die zich bezig houden met deze stromen, hoe ze gezamenlijk de keten anders kunnen organiseren om zo een optimale verwaarding van het materiaal te realiseren. Ze onderscheiden zich van de markt door een nieuwe kijk te geven op de huidige manieren van werken in de groene branche en deze om te zetten in structuren die zorgen voor winstgevende duurzaamheid.

Plennid maakt grondstofketens circulair, van ontwikkeling tot realisatie.