Chainable 230

Chainable is een circulaire keukenproducent voor de sociale en vrije huursector. Ze leveren hun keukens uitsluitend in een Product-as-a-Service model. In plaats van keukens te verkopen, stellen zij hun circulaire keukens ter beschikking voor een vast bedrag per maand. Hierbij wordt alle service en onderhoud aan de keukens door hen verzorgd. Ze gebruiken materialen met een duurzaam karakter en een lange levensduur. Hiermee beogen ze enerzijds materiaalverbruik te minimaliseren en anderzijds woninggebonden energieverbruik te reduceren. Momenteel zijn hun keukens 82% circulair en zijn ze de weg ingeslagen naar een keukenwereld zonder afval.
Chainable creŽert 82% circulaire projectkeukens, speciaal ontworpen voor woningcorporaties en institutionele beleggers.