The Green Branch 223

The Green Branch is een for purpose start up gericht op landherstel en herbebossingsprojecten in subtropische gebieden. Er zijn twee problemen die aanleiding waren voor dit initiatief: allereerst het alsmaar toenemende gevaar van klimaatverandering en slecht landgebruik van boeren en landeigenaren waardoor land alsmaar meer degradeert. Ten tweede bedrijven uit Europa die allemaal CO2 neutraal trachten te zijn, maar geen idee hebben hoe ze dat precies willen doen. Beide problemen hebben dezelfde oplossing: herbebossing.
The Green Branch zet gecertificeerde herbebossingsprojecten op om zo actief CO2 uit de lucht te onttrekken, biodiversiteit te stimuleren en een eerlijk inkomen voor de boer te creŽren.