Greenoffice voor hogeschool NHL Stenden 178

NHL Stenden Union is een samenwerking tussen studentenverenigingen, studentenorganisaties en programmaís. De bedoeling is om een gevoel van community te geven en mensen bij elkaar te brengen rondom duurzaamheid en de SDGís.

SDG's voor hogeschool NHL Stenden.