Regeneratieve Samenleving 164

Regeneratieve Samenleving gaat over het in relatie zijn tot, op een positieve manier bijdragen aan en zorgen voor de aarde en de verschillende communities die daarop leven. Het gaat over het nadenken, als mens, maar ook als instituties, over de vraag: Hoe sta ik in relatie met de wereld? Er worden leeromgevingen over regenerativiteit gecreŽerd en gefaciliteerd. Zo is er een jaarprogramma rondom regenerativiteit opgezet waar meer dan 150 studenten opgeleid zijn om regeneratief te denken en te doen. Uit dit programma zijn meer dan 40 projecten ontstaan met de missie om sociale en ecologische impact te maken.

De Regeneratieve Samenleving gaat over het in relatie zijn tot, op een positieve manier bijdragen aan en zorgen voor de aarde en de verschillende communities die op aarde leven.