Move to Impact 161

Organisaties hebben altijd veel doelen, vooral rondom duurzaamheid, maar dit blijft vaak bij beloftes. Move to Impact is een startup die (data)visualisatie inzet om duurzaamheid tastbaar en bespreekbaar te maken. Organisaties worden uitgedaagd om hun missie en visie uit te diepen op drie duurzaamheidsaspecten: People, Planet en Profit. Die doelstellingen worden vertaald naar concrete KPIís die inzichtelijk gemaakt worden in een dashboard, dat met de hele organisatie gedeeld wordt, zodat zowel het management team als de fabrieksmedewerker betrokken wordt. Move to Impact is opgericht om mensen en data met elkaar te verbinden om duurzame veranderingsprocessen in gang te zetten.

Met Move to Impact worden organisaties in beweging gebracht om op onderbouwde wijze de reis richting een duurzame organisatie te maken.