HoogWerk in de Watertoren 154

HoogWerk is een bruisend, inclusief werk- en ontmoetingscentrum, waar jongeren en jongvolwassenen kansen krijgen om zich te ontwikkelen door middel van leer-, werkervaring- en stagetrajecten en waar bedrijven, naast werk en ontspanning, ook uitvoering kunnen geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid. Versterken van aanwezige bronnen, het versterken van het gewone leven.
Centraal staan ontmoeting en creatieve partnerschappen, waarbij jongvolwassenen, buurtbewoners, het onderwijs en bedrijfsleven in gezamenlijkheid bijdragen aan het vergroten van participatie en het versterken van de lokale economie.
Met als doel; duurzame uitstroom naar arbeid (baangarantie), voor jongeren met een afstand tot de samenleving en/of werk, tussen 16-27 jaar.

Samen werken aan sociale impact vanuit het gewone leven, door beter aan te sluiten bij het talent en motivatie van jongeren en minder gebruik te maken van dure, onpersoonlijke zorg!