Zonvarken - revolutionaire varkensboerderij 144

Zonvarken heeft een goed verhaal voor varkens, boeren, buren en consumenten.
Het laat zien dat maximaal dierenwelzijn, minimale emissies van CO2, ammoniak, fijnstof en geur ťn een gezond inkomen voor de boer prima samen kunnen gaan.De varkens krijgen 100% circulair voer gemaakt van retouren en resten van humane voeding. In de stal wordt de mest met een uniek systeem direct gescheiden om ammoniakvorming te voorkomen. Het houderijsysteem gaat verder dan de 3 sterren van het beter leven keurmerk. De eerste boerderij wordt gebouwd in De Heurne, daarna wil de cooperatie een alternatief zijn voor bestaande intensieve varkensbedrijven die willen verduurzamen.


Stimuleer voedsel dat integraal duurzaam is