Green Minerals 123

CO2 kan ook als grondstof gebruikt worden (en dan wordt het CO2 nog steeds definitief "opgeruimd"). Dus een business case die niet afhankelijk is van de CO2 prijs, maar er iets zinvols mee doet.

Gelderland heeft veel papier industrie en we gaan de gebruikelijke kalk vervangen met "mineral CO2".
CO2 als grondstof; 's Werelds eerste papier op deze manier.
De CO2 wordt zo definitief vastgelegd en vooral het mŠken van nuttige producten.
Dit jaar zal de eerste charge "klimaat positief papier" in Gelderland gemaakt worden.

CO2 reduce, re-use & remove

CO2 reduce, re-use and remove