Voedselbosgaard de Waalgaard 122

Wij geloven dat de landbouw anders kan. Met lokale betrokkenheid. Met een hoge biodiversiteit en natuurlijke ecologie. En met waardering voor de boer. Bij de Waalgaard ontwikkelen we een permacultuurboomgaard die hier het voorbeeld van wil zijn. Productief en interactief.
Zet groot in op natuurinclusieve landbouw, stimuleer permacultuurprojecten