Textiel van Lisdodd 091

Een groot deel van Nederland bestaan uit veen-weide gebied. Hier vind momenteel veel bodemdaling plaats. Dit is slecht voor het landschap maar ook voor de CO2 die uit de veengrond vrijkomt. Daarom moet het grond waterpeil omhoog. Deze overstap vereist verandering op gebied van landbouw. Een van de mogelijkheden is om overstappen naar natvezelgewassen. Dit hangt sterk af van de afzetmogelijkheden. Daarom zijn wij aan het onderzoeken hoe we de vezels uit Lisdodde kunnen halen om hier garens voor textiel van te maken. Hiermee hopen we niet alleen impact te maken op het veen-weide gebied maar ook op de textielindustrie.
Hoe kunnen we klimaatadaptatie op de agenda zetten bij een groter publiek en het toegankelijke en begrijpbaarder maken.