12GOGREEN - een unieke plek om te werken en verbinden! 053

12GOGREEN realiseert en exploiteert kleinschalige en groene communities waar in biobased tiny offices een fijne en inspirerende plek wordt geboden om zorgeloos te kunnen (samen)werken. De communities liggen dichtbij (of in) de stad. 12GOGREEN draagt eraan bij dat mensen meer buiten en in de natuur kunnen verblijven. Dat is belangrijk voor de (geestelijke) gezondheid en welzijn van mensen. De overwinsten uit exploitatie willen wij o.a. aanwenden om de biodiversiteit op en rondom 12GOGREEN locaties te bevorderen. Ons concept maakt de transitie naar een duurzaam alternatief verdienmodel voor boeren en landgoedeigenaren mogelijk.
Faciliteer in de randvoorwaarden om het behoud en de verduurzaming van onze (groene) leefomgeving alsook het versterken van de biodiversiteit daarbinnen door middel van privaat gefinancierde initiatieven met een sociaal maatschappelijke impact haalbaar te maken.