Groene wegen in het landschap 369

het idee is om de bermen breder te maken. In de bermen worden dan bomen geplant die verder van de weg komen te staan. Daarmee wordt de verkeersveiligheid vergroot. Ook worden er kruidenmengels ingezaaid van inheemse bloemen. Het verhoogd de biodiversiteit en mogelijk minder kans op plagen zoals de eikenprocessierups.
Maak wegen groener en leefbaar