Innovatie in gemeenschappen aanjagen met participatief actieonderzoek 319

Er zit veel power in gemeenschappen. Die komt er nu niet uit, omdat instituties vůůr die gemeenschappen werken en niet mťt gemeenschappen. Daardoor leunen mensen achterover en wachten wat anderen (de instituties) voor ze gaan doen. Ook m.b.t. duurzaamheid.

Met participatief actieonderzoek laten we mensen binnen gemeenschappen ontdekken wat ze zelf kunnen doen en dat uitwerken in concrete plannen. Dat leidt tot gevoel van eigenaarschap bij de mensen zelf.

Mooi voorbeeld: op Saba hebben vissers een plan ontwikkeld en uitgevoerd om roodbaars te beschermen. Wat instituties in 20 jaar niet voor elkaar kregen, lukte met deze aanpak in 7 weken!

Ga werken mťt de samenleving in plaats van vůůr de samenleving en ontdek de enorme innovatie-kracht in die samenleving!