Water in de Peel via de bestaande turfkanalen 265

Hoogveen groeit te weinig aan in het huidige en toekomstig klimaat. Daar is zuur (regen)water voor nodig. De Peel droogt verder uit doordat Staatsbosbeheer de zoetwatertoevoer afgedamd heeft. Gewenste veenvorming blijft daardoor uit.
Maak de Ďverondiepingení van kanalen ongedaan zodat het veen vochtiger wordt: minder brandgevaarlijk.
Stop het kappen van bomen. Zij zorgen voor schaduw en voorkomen uitdroging. Het idee dat bomen teveel water uit de ondergrond halen is achterhaald. Laat het kanaalwater weer vanuit de Noordervaart via de Helenavaart rustig zoals voorheen door de Peel naar Griendtsveen stromen. Staatsbosbeheer moet stoppen met de waanzinnige werkzaamheden in de Peel.
Stop met geldverspilling