Greenbusiness club Utrecht Centraal 122

De Green Business Club Utrecht (GBCU) is een netwerkorganisatie van bedrijven die gevestigd zijn in het stationsgebied of daarmee verbonden zijn. De negentien participanten zetten zich gezamenlijk in om het stationsgebied en de eigen bedrijfsvoering verder te verduurzamen en te verlevendigen. Dit doen we door middel van concrete projecten en kennisdeling. Zo leren we van elkaar en kunnen we elkaar, maar ook derden, inspireren.
De Green Business Club Utrecht (GBCU) draagt bij aan het samenwerken aan een duurzaam en leefbaar stationsgebied Utrecht.