Grondstoffenplan bedrijfsterreinen en winkelgebieden 060

Het project heeft als doel om bedrijfsterreinen en winkelcentra zo circulair mogelijk te maken. Vanuit een individuele inventarisatie bij de ondernemers wordt een gezamenlijk grondstoffenbeleidsplan opgezet vanwaaruit ťťn gezamenlijk contract met een inzamelaar/verwerker kan worden afgesloten. Dit zal het scheiden van afval makkelijker en betaalbaarder moet maken en zal tevens het aantal vervoersbewegingen drastisch verminderen en de samenwerking tussen de ondernemers verbeteren. De Groene Lobby zal goede begeleiding en monitoring bieden tijdens dit gehele proces. In de toekomst is het doel om lokale initiatieven erbij te betrekken en ook ondersteuning te kunnen bieden in het inkoopproces van de ondernemers.
Samen kunnen we efficiŽnter, beter en goedkoper afval scheiden zodat we van afval naar grondstof gaan.