Zonder voorfinanciering verduurzamen van sportverenigingen 571

Green2live heeft een concept ontwikkeld om sportverenigingen te verduurzamen zonder voorfinanciering. Totaalplan waarbij de energietransitie wordt gerealiseerd met 30 tot max. 100% energiebesparing met ROI 5-7 jaar waarbij tevens klimaatadaptieve maatregelen worden geÔmplementeerd. We willen dit verder uitrollen bij meerdere sportverenigingen in Nederland.
Positief stimuleren van verduurzaming!