Dialoog Dialoog Dialoog! 561

De wereld verandert dan en alleen dan wanneer consumenten hun geld aan echte produkten en diensten besteden. Duurzaam en fair gaan hand in hand als we via consumentenorganisaties burgerplatforms en andere overlegorganen de goede vragen stellen en de meest relevante argumenten bespreken. Opdat producenten dienstverleners en beleidsmakers de best mogelijke antwoorden oftewel produkten en diensten kunnen gaan aanleveren. Dialoog Dialoog Dialoog! Een uiterst simpel en overzichtelijk hulpje daarbij is een uitgavenschema (huishoudboekje) ingedeeld volgens twaalf levensbehoeften cq twaalf typen overlegorganisaties. Zie het voorbeeld op www.moneymanager360.money (de nieuwe extra link naar www.consumer360.org) Het simpelste overzicht voor alle uitgaven! Het kleinste kasboekje!
Meer innovatie door meer dialoog