SDG ontwikkellab voor voortgezet onderwijs 559

Het SDG ontwikkellab faciliteert docenten en leerlingen om te leren voor duurzame ontwikkeling in een omgeving waar
ē de bijdrage aan de SDGís centraal staat,
ē lokale actuele vraagstukken leidend zijn voor het leren,
ē scholen, gemeente, bedrijven en experts het samen mogelijk maken om vanuit verschillende perspectieven kennis, vaardigheden en attitude te verwerven voor duurzame ontwikkeling,
ē Bijgedragen wordt aan het begrijpen en/of oplossen van vraagstukken van de omgeving.

Dit lab richt zich op het voortgezet onderwijs omdat daar nog weinig beelden en initiatieven zijn om in de aanpak richting te geven aan de SDGís en duurzame ontwikkeling.
Leren voor duurzame ontwikkeling als basis voor duurzaam burgerschap