Zero Waste Nederland 553

Zero Waste Nederland streeft naar een wereld zonder afval. Niet de focus op mťťr recyclen, maar minder weggooien. Dat vergt een andere manier van denken, namelijk richting preventie, waarbij we mensen op weg helpen. Elke dag geven we tips, en delen we nieuws en evenementen, over wat eenieder van ons kan doen om minder afval te produceren. We delen positieve boodschappen met een actiecomponent. Daarmee inspireren en activeren we burgers/individuen, maar ook beleidsmakers en bedrijven.
We kunnen Nederland helpen bij de overgang naar een volledig circulaire economie door te richten op preventie.
We kunnen lang vůůr 2050 volledig circulair zijn als we ons richten op afvalpreventie!