StadsOase Spinozahof, de gemeenschappelijke experimenteer ruimte van de (stations)buurt 552

StadsOase Spinozahof wil de gemeenschappelijke ruimte zijn waar bewoners van de Stationsbuurt en omgeving elkaar op een laagdrempelige manier kunnen ontmoeten. Een groeiende groep bewoners weet de StadsOase al te vinden om bijv. deel te nemen aan het vrijdagavond Spinoza-Diner. De StadsOase wil echter gefundeerder op de behoeften van bewoners inspelen, ondermeer door het vervullen van een signaalfunctie. Essentieel is dat de Oase een ruimte blijft waar mensen kennis op het gebied van duurzaamheid kunnen uitwisselen en toepassen. Ouderen en migranten zijn een bron van kennis die vaak onbenut blijft.
Een omgeving waarin iedereen meetelt en waar een ieder een rol heeft die belangrijk is voor het geheel, is de basis voor een sociaal-economische duurzame toekomst.