De Smaak van Hier 541

Met De Smaak van Hier verkopen we eerlijke zuivel die in de omgeving gemaakt is. De boer werkt op circulaire wijze, dus haalt het veevoer uit de omgeving, werkt zoveel mogelijk samen met de natuur bijv. door kruiden in de wei te laten staan. Maar ook door het aantal koeien aan te passen aan de hoeveelheid grond, zodat de mest de bodem kan voeden (en niet afgevoerd hoeft te worden). Verder worden omwonenden actief bij de boerderij betrokken. Die transparantie geeft begrip en dialoog over en weer. Geen wereldwijd gesleep meer met melk, maar daar consumeren waar die gemaakt wordt.
Stimuleer de korte keten om bewustwording voor voedsel en duurzaamheid te bevorderen.