Global Goals Games 539

De Global Goals maken niet alleen termen als MVO en duurzaamheid concreet, uitvoerbaar en meetbaar. Ze gaan een stap verder en geven inzicht in de aanpak van onze grootste hedendaagse uitdagingen. Dat biedt interessante kansen voor gamechangers die nu in actie willen komen. Met de Global Goals Game ontdek je hoe je een positieve impact kunt maken op hedendaagse uitdagingen. Met deze kennis ontwikkel je spelenderwijs een gedragen gedachtengoed die het hart en hoofd verbinden. Je formuleert, vanuit een ondernemershart, concrete en meetbare activiteiten die leiden tot een win-win-win situatie, voor zowel je organisatie, haar mensen en haar omgeving.
De Global Goals zijn alleen haalbaar als iedereen er mee aan de gang gaat, met onze tools bieden we concrete handvaten waardoor het mogelijk is dat iedereen daadwerkelijk een bijdrage kan leveren.