Van het recyclen van producten naar een plek op de arbeidsmarkt. 528

Mensen die bij Stichting Philadelphia Zorg ondersteuning krijgen doen zinvol werk met het recyclen van materiaal. Door het verrichten van zinvol werk en het volgen van een opleiding wordt gekeken naar vrijwilligerswerk, stageplekken of betaald werk in de maatschappij.
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt recyclen producten en werken zo aan hun toekomst.