Vrije Boeren 527

Hoe produceren we voldoende voedsel met voldoende herstelvermogen aarde, zonder blijvende klimaatschade en behoud natuur. Concept regionale aanpak.

Zetten een ondernemersnetwerk op van minimaal 20 boeren in Zuid-Limburg die werken via principes van circulaire landbouw.
Belangrijkste kenmerken:
-lange termijn gericht
-transparante bedrijfsvoering
-continu verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en dieren welzijn
-directe levering consument
-regionale productie en verwerking
-faire prijs producten
-onafhankelijke ondernemers
-goed rentmeesterschap
-extensief werkend
-onderscheidende en aanvullende producten


Erf ecologisch en economisch versterkend
Bewoners regio direct betrokken via deelname investeringsfonds
Verbinding vergelijkbare europese regioís

Dringende erfvragen: opvolging, bebouwing, teeltwijzen, faire prijzen, positionering, financiering, innovatie, energie, grondpositie

Concept opschaalbaar
Investeer in "kringloopboer en de aarde"