Tiny tips that shake the world 526

Tiny tips that shake the world heeft als missie het aantrekkelijker en toegankelijker maken van een duurzame levensstijl door middel van het delen van duurzame tips. Naast de humoristische, onverwachte en unieke tips zelf, wordt ook het effect ervan gedeeld.

Het positief beÔnvloeden van denken, bewustzijn en doen is een kernwaarde om daadwerkelijke gedragsverandering teweeg te brengen en de wereld te verduurzamen. Dit gebeurt voornamelijk in de actieve, positieve online Instagram Community. Waar community-leden daadwerkelijk naar de tiny tips handelen, ze reposten, hun aanpassingen en ervaringen delen en elkaar nog verder inspireren. Kortom; tiny tips hebben een big impact.
Laten we inzien dat een duurzame en ethische benadering op alle vlakken enkel positieve effecten heeft, en in veel gevallen zelfs een catalysator van positieve verandering kan zijn.