EcoHood 520

EcoHood is de blauwdruk van een wijk waar een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk van de bewoners het uitgangspunt is. Door klein en zelfvoorzienend te wonen; afval her te gebruiken; wonen en werken te combineren waardoor niemand nog een auto nodig heeft; en goed gedrag te stimuleren, ontstaat een echt duurzame wijk. Een wijk waar zowel de vaste als variabele lasten laag zijn, zodat iedereen er kan komen te wonen. En het ook de meest gewilde wijk zal worden door de aandacht aan groen, ontspanning en elkaar.
Verduurzamen van onze huidige manier van leven brengt een duurzame samenleving geen stap dichterbij. Denk anders, doe anders en leef anders!