VerdraaidGoed 516

Wij geloven in een wereld zonder verspilling en daarom richt VerdraaidGoed zich op waardebehoud van materialen en het sluiten van kringlopen. Wij zorgen ervoor dat restmaterialen een tweede leven krijgen in de vorm van nieuwe producten. Deze iconische producten creŽren bewustwording en gedragsveranderingen.
Naast onze eigen projecten, doen we dit door veranderaars te ondersteunen die net als wij geloven in een wereld zonder verspilling. Wij zorgen ervoor dat zij stappen zetten naar een toekomstbestendige organisatie die past in een circulaire economie. Dit doen we op een creatieve manier, maar wel volgens een gestructureerde aanpak; onze Waardeloos Weer Waardevol Werkwijze.
Wij geloven in een wereld zonder verspilling!