Short Circuit Project 511

De Short Circuit project is een actiegerichte aanpak die bedrijven in staat stelt om een positieve impact te realiseren op biodiversiteit. Nederlandse bedrijven zijn via hun handelsketens sterk verbonden met biodiversiteit, welke wereldwijd onder grote druk staat. De Short Circuit Project maakt het mogelijk voor bedrijven met lange en complexe ketens om deze trend te keren. Door om de keten heen te werken en het inkomen van de boer te verdubbelen Ėgrootste kantelpunt voor biodiversiteit ligt bij de boer- kan een bedrijf aan het eind van de keten tegen geringe kosten biodiversiteit versterken daar waar dat het hardst nodig is
We kunnen het ons niet veroorloven om te blijven hangen in het doen van onderzoek naar biodiversiteitsverlies; laten we nu ook echt actie ondernemen om deze trend om te buigen naar winst voor biodiversiteit.