Energietransitie in Beinum/Doesburg 496

48 bestaande en 25 nieuwbouwwoningen collectief omzetten naar gasloze warmtevoorziening. Grootste uitdagingen zijn: collectief bufferen (opslaan) van warmte, gedistribueerde winning van warmte en distributie van warmte. Uitgangspunt is dat iedere woning niet meer gaat betalen dan nu aan kosten van gasgebruik. Collectief kan gekeken worden naar andere financieringsvormen voor te maken investeringen.
In een volgende fase kan een volgende beperkte groep woningen in de wijk omgezet gaan worden waarbij men leert van de eerste pilot, scherpere afspraken kan maken met leveranciers en installateurs en daarmee economisch voordeel boeken. Dit kan herhaald worden tot de heel wijk is omgezet.
Modulaire transitie maakt meer kans dan alles-in-ťťn-keer