Basisscholen actief betrekken bij bouw windpark 495

De coŲperatie Wij Duurzaam Staphorst is een lokaal initiatief voor een windpark. Zodra de windmolens draaien blijft de opbrengst volledig binnen de gemeentegrenzen. Belangrijke uitgangspunten voor draagvlak zijn: minimale overlast omwonenden en maximaal profijt voor de dorpen. Op verschillende manieren delen inwoners in de opbrengsten. Een maatschappelijk fonds waar revenuen terechtkomen is er voor duurzaamheid en leefbaarheid in de omgeving.
De coŲperatie wil bewustwording creŽren over het klimaat. De kinderen worden daarbij actief betrokken door een prijsvraag onder de basisscholen. Zij geven de drie molens een naam: ďhunĒ molens, want duurzame energie is ook hun toekomst.
Duurzaamheid: de basis voor ons klimaat en de basisscholen met de jeugd en de toekomst horen daarbij!