Duurzaam ondernemen 2.0 489

Greenwood International investeert in onbekende houtsoorten teneinde meer economische waarde aan de bossen toe te kennen waardoor deze behouden zullen blijven voor toekomstige generaties. Het introduceren van onbekende houtsoorten heeft voor Greenwood International ook een economisch meerwaarde in de vorm van marge- en omzetverbetering. Een aanzienlijk deel van de te realiseren winst gebruiken voor verbetering van de arbeids- en leefomstandig- heden op de zagerijen in de herkomstlanden.

Investeer in hout, het meest circulaire bouwmateriaal