Tour langs zonnevelden 488

Participatie van omwonenden bij de totstandkoming van zonnevelden is vaak een probleem. Vaak voelen ze zich overvallen en niet gelijkwaardig door al vergevorderde plannen. Met een tour langs zonnevelden verandert dat.
Beginnen met een tour is een neutrale start. Deelnemers nemen elk in hun eigen tempo informatie en indrukken op en vormen zelf een beeld. Of het nu gaat over het uitzicht over een veld, verdiepte ligging, een wandelpad erdoor, of over het deelnemen in een coŲperatie.
In informatieavonden en werksessies die volgen, komen deelnemers beter beslagen ten ijs, kunnen zich beter kunnen uitdrukken en weten zich meer betrokken.
Burgerparticipatie en draagvlak worden steeds belangrijker voor de energietransitie. Nodig mensen uit om met de transitie mee te gaan